Hakkımda

Biografi

 1. 1977-1983:İstanbul Kız Lisesi
 2. 1983-1989:İstanbul Tıp Fakültesi
 3. 1989-1996:HNH Plastik Cerrahi Bölümü
 4. 1980-1991:Cambridge Addebrooke’s Hospital Plastic Surgery
 5. 1996 yılından itibaren Bellaplast Estetik –Plastik Cerrahi ve Lazer Merkezinde görev yapmaktadır.

Üye Olduğu Dernekler

 1. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Türk Estetik Cerrahi Derneği Üyesi
 2. Avrupa Estetik Lazer Derneği Üyesi
 3. Türk Tabipler  Birliği Üyesi

Araştırma

 1. The Reverse –Pedicled Anterior Tibial Artery Fasciocutaneous Flap & Leg Trauma:
 2. A new Method For Quantifying Leg Vascularity
 3. BGH Lamberty MA FRCS Consulting Plastic Surgeon
 4. Addenbrooke’s Hospital –Cambridge, ENGLAND

Katılmış Olunan Kongre Seminer ve Kurslar

 1. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara Ekim 1992
 2. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul, Eylül,1993
 3. Uluslarası Cerrahi Kongresi,Ankara;Türkiye, Kasım, 1992
 4. Ulusal Plastik ve Rekostrüktif Cerrahi Kongresi, Kuşadası, eylül, 1995
 5. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1995 KKTC
 6. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerraki Kongresi, Eylül 1996
 7. Breast Reduction and Augmentation Mammoplasty, Haziran, 1996, İzmir
 8. British Association of Plastic Surgeons, Edinburg,
 9. İnternational Hand & Upper Extremity Surgery Congress, İzmir, Turkey
 10. Cırugia Plastica,Reparadora Y Estetıca, Barcelona, 1998
 11. XXII.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ekim, 2000
 12. ISAPS Post_Graduate Course, Nisan 2001, Beyrut, Lebanon
 13. İnternational Cutaneous laser Surgery, Geneva, Switzerland
 14. Plastic and Rekonstruktive Surgery symposium: Baylor College of Medicine
 15. ISAS İnternational Symposium of Ageing Skin 1997 28-november
 16. IMCAS(İnternational Master Course on Ageing Skin) Paris , 13-15 December 1998, France
 17. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8.Ulusal Kongresi, Haziran 2004
 18. İnternational Symposim on breast surgery, September, 1997
 19. XIX. National plastic and Rekonstructive Surgery Congress, 1997, Antalya
 20. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği kongresi, 1997, Eylül
 21. Societe Française des Chirurgiens Esthetiques Plasticiens, 18-20 ,April, 2002
 22. Botulinum toxin Aesthetic Indications, International Workshop, 26.May.2001
 23. ESLAS(European Society for laser Aesthetic Surgery 24-26 May 2002,Paris,France
 24. İnternational Society of Aesthetic and Plastic Surgery,18-20 May,1995
 25. Anti-Aging World Conference 2003, Paris, France
 26. Societe Française de Chiurgie Esthetique 21 May,2000 Paris 17’Congres İnternational
 27. Estetik Plastik Cerrahi Derneği VI Ulusal Kongresi 15-18 Haziran 2000 Bodrum
 28. Avances En Cırugia Plastica Y Estetica 1.CURSO İnternational,Haziran ,1998
 29. İnternational Symposium on Ageing Skin ISAS Paris, France,1997,December,
 30. 23 e Congres National de Medecine Esthetique et de Chırurgıe Dermatologıque, Paris,-France September 2002
 31. IMCAS(İnternational Master Course on Ageing Skin Cours İnternational sur le Vieillissement Cutane 2000 january ,2000 PARİS –France
 32. SFCE 2006 İnternational Congress of French Society of Aesthetic Surgery, May,2006
 33. Contour Theads Course ,İstanbul,2005
 34. SFCE 2005May 20-22-Paris France
 35. IMCAS 2007 january 2007,Paris
 36. IMCAS 2006 ,Paris,France
 37. Anti-aging world conference 2006 Paris, March

Bildirgeler

1. Gluteus maxımus flebinin sakral bası yaralarındaki yeri.
Uluslararası Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye. Mayıs, 1992.

2. Alt ekstremite travmalarında tibialis anterior flepleri
Uluslararası Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye. Kasım, l992

3. Anatomıcal ınvestigation of muscle blood supply of the lower leg afler use of the reverse pedicled anterior tibial artery flap
Uluslararası Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye.Kasım, 1992

4. Maksillofasiyal yaralanmalarda erken rekonstrüksiyon
Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, KKTC. Eylül, 1995

5. Periferik sinir onarımında klasik nörorafi ile fiibrin yapıştırıcı kullanımı tekniğinin karşılaştırılması
Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, KKTC.Eylül, 1995

6. Mandibula fraktürlerinde miniplak ile rij id fiksasyon uygulamalarımız.
Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul.Eylül, 1993

7. Deri grefilerinde primer kontraksiyonun kantitatif ölçülmesi
Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Istanbul.Eylül, 1993

8. Bir multipl bazl hücreli nevüs olgusu.
Ulusal Plastik ve Rekonstrükıif Cerrahı Kongresi, İstanbul.Eylül, 1993

9. Rinoplasti ameliyatlarında yeni bir osteeotom uygulanması.
Ulusal Plastik ve Rekonserüktif Cerrahi Kongresi, Istanbul. Eylül, 1993

10. Maksillofasiyal fraktürlerde acil miniplak uygulamalarımız.
Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul. Eylül, 1993

11. Iskeletsel maksiller darlık olgularında cerrahi destekli “rapid” maksiller ekspansiyon uygulaması.
Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul. Eylül, 1993

12. Dev mandibula kistleri tedavisinde kortikal ve spongiioz kemik greftlerinin yeri
Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul. Eylül, 1993

13. Cleft lip-nose deformitesinin düzeltilmesinde “nostri retainer” kullanılması
Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul.Eylül, 1993

14. Superfisyal temporal fasya ile protez ve parsiyel kulak Rekonstrüksiyonu.
Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul. Eylül, 1993

15. Kliniğimizde son 5 yılda yapılan dudak-damak yarıklarının analizi.
Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İstanbul. Eylül, 1993

16. Çocuklarda elektrik yanığına bağlı ağız ve çevresi yanıklarına genel bir bakış ve tedavi yaklaşımı
Ulusal Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara. Ekim, 1992

17. Anterior tibial arterli flbin alt bacak rekonstrüksiyonlarında Kullanımı e klinik sonuçları
Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Ankara. Ekim, 1992

Sosyal Medya

Paylaş: